Veverčí vánoční hody aneb slavnost ořechů. Báječně jsme si to se školkovymi dětmi užili! Velmi děkujeme za finanční podporu a celoroční spolupráci MOIII Dubina?