Zajímáte se o naši lesní školku? Rádi byste se u nás porozhlédli, seznámili se, vyzkoušeli, popovídali si a ujasnili své dotazy? Nabízíme vám možnost UKÁZKOVÝCH a ZKUŠEBNÍCH DNÍ.

  • Ukázkový den – účast dítěte na programu se zákonným zástupcem dítěte ZDARMA!
  • Zkušební den – Kč 300,-  pro jedno dítě – účast na programu bez rodiče

Každé dítě má před přijetím nárok na jeden zkušební a jeden ukázkový den. V případě Ukázkového dne je za dítě odpovědný zákonný zástupce dítěte a Perníček za dítě nenese žádnou odpovědnost. Zkušební i ukázkový den je nutné si domluvit předem (min. 24h) na tel. 604410439