Zážitková lesní mateřská školka Perníček Pardubice je inspirována principy lesních mateřských škol. Myšlenkou naší školky je umožnit dětem bezprostřední kontakt s přírodou a tím se přirozeně a harmonicky rozvíjet jak po stránce tělesné tak duševní. Pravidelný pobyt venku na čerstvém vzduchu nejen napomáhá propojení dětí s přírodou, ale také zvyšuje jejich odolnost proti běžným nemocem. Dětem se zvyšuje sebejistota a rozvíjí se jejich kreativita, tvůrčí činnost, fantazie, komunikační schopnostivzájemná spolupráce a tolerance jak jeden k druhému tak k okolní přírodě. Velmi důležitá je také vytrvalost a schopnost koncentrace. Prostředí lesa také podporuje u dětí psychickou a fyzickou odolnost. Umožňuje pozvávání všemy smysly, experimentování a přirozené učení. Rozmanitost a členitost terénu přirozeně podporuje rozvoj hrubé motoriky.

Při naší činnosti využíváme znalostí alternativních pedagogických směrů (lesní mateřské školy, Waldorfská a Montessori pedagogika) a řídíme se konceptem Respektovat a být respektován a Spolu a jinak v mateřské škole. Důležitý je pro nás také ekologický rozměr a provoz klubu. Pro správný rozvoj dětí upřednostňujeme hračky a vybavení z přírodních materiálů. Pěstujeme v dětech odpovědný postoj k přírodě, uplatňujeme enviromentální výchovu. Aktivně zapojujeme děti do péče o životní prostředí. Pečujeme také o vlastní zahrádku, pěstujeme zeleninu a bylinky.

Krom běžného pobytu v přírodě navštěvujeme také sousední farmu Apolenka, kde pozorujeme zvířata a seznamujeme se s prostředím, kde žijí. Účastníme se kulturních programů, příležitostně navštěvujeme výstavy, divadlo a knihovnu. Pro posílení imunity rádi zajdeme s dětmi do solné jeskyně. Díky malé skupině dětí máme možnost si vyzkoušet tradiční lidová řemesla a u dětí podporujeme poznávání a rozvoj tradičních zvyků v přirozeném koloběhu přírody

Dále v rámci školky nabízíme výuku anglického jazyka, výtvarné dílničky, keramiku, hudební výchovu, logo/moto hrátky a taneční hodiny přímo v naší zážitkové lesní mateřské školce Perníček Pardubice. Pro maminky s malými dětmi od 1 roku pořádáme  outdoorový kurz – lesní přípravku se spoustou pohybu, her a zábavy na čerstvém vzduchu.

Chcete dát svému dítěti více do života?

Chcete, aby bylo vychováváno v souladu s přírodou, k respektu k sobě a ostatním? Aby si vyzkoušelo, jak se češou ovečky, plete košík či vaří marmeláda?

Každý den v naší zážitkové lesní mateřské školce Perníček Pardubice začíná ranním kruhem, ve kterém si společně popovídáme, zazpíváme a připravíme se na nadcházející práci a hru. S dětmi vyrážíme do lesa, kde trávíme 3 – 4 hodiny denně. V tomto klidném prostředí děti mohou přirozeně rozvíjet všechny smysly a poznávat svět kolem sebe. Zkoumáme, pozorujeme, nasloucháme, hrajeme si, cvičíme a tvoříme v přírodě. Neexistuje špatné počasí, ale jen špatné oblečení.

Děti milují sluníčko, ale také déšť bubnující na pláštěnku.

Po návratu do školky se naobědváme a po náročném dni plném poznání, odpočíváme, čteme pohádky. Děti mohou spinkat nebo se nadále rozvíjet hrou s motorickými a didaktickými hračkami z přírodních materiálů.

Odpoledne máme naplněna tvořivými aktivitami ve školce. Vyrábíme z keramiky, malujeme, modelujeme. Staráme se o vlastní zahrádku, kde pěstujeme zeleninu a bylinky. Zkoušíme si praktické činnosti ze života, pomáháme jeden druhému a ve věkově smíšené skupině dětí předškolního věku se učíme jeden od druhého.

Přiveďte vaše dítě do naší lesní MŠ, podpořte jeho imunitu a přirozený vývoj, vždyť venku v přírodě je tolik zajímavostí, které by se do kamenné školky nevešly!

Důležité dokumenty….

ETICKÝ KODEX PEDAGOGA

STANDARDY KVALITY LMŠ