Přijďte se k nám zklidnit, naladit na vánoční notu a strávit příjemný čas…Budeme tvořit (např. z včelího vosku), zdravě mlsat, zpívat a mnoho dalšího…těšíme se na všechny! Podrobnosti zde   Za podporu akce děkujeme MO Dubina!
„Výlet do záchranné stanice Pasíčka“ (objednaný autobus) do Boru u Skutče – poslední „Ekoden“, rozloučení nejen s projektem ale i s létem. Naše domácí volně žijící zvířata, péče o ně a důležitost ochrany jejich přirozeného prostředí, výklad uzpůsobený předškolním dětem, tematické tvoření, termín konání 24. 9. 2019.
V pardubickém ekocentru Paleta téma „Chléb“ – povídání si o surovinách k výrobě potravin, šetření s nimi, neplýtvání. V Paletě pečení chlebových placek v peci. V návaznosti na toto téma jsme následně pekli ve školce kváskový chléb. Vše za aktivní účasti dětí. Datum konání 16. 9. 2019.
A TĚŠÍME SE NA SPOLEČNOU CESTU …… NEJEN LESEM:-)           
V rámci naší lesní mateřské školky Perníček pořádáme v těchto letních dnech několik akcí pro veřejnost s tematikou ekologie a ochrany přírody. Tyto dny se realizují různou formou (např. ekoprogram, tematický výlet, pohádkový les, dílnička…), primárně jsou zaměřeny na mladší školní a předškolní děti, jsou pro veřejnost a zdarma. Srdečně vás zveme na poslední dva ekodny – …
Letos v létě jsme realizovali ve školce 4 týdny příměstských táborů. Zúčastnilo se celkem 54 dětí. Bylo to báječné, poučné a zábavné. Fotky z jednotlivých táborů si můžete prohlédnout na NAŠEM FACEBOOKU Zde jen tak letem světem pár foteček pro radost Perníčků:-) Mrkněte, jak jsme řádili:-)  
Výlet v rámci našeho města do Apolenky (Spojil) – téma „Kompost“ –zde ukázka kompostování přímo v praxi, byl zde připraven pro děti ekologický program související s poznáváním zde chovaných zvířat, možnost kontaktu s většinou z nich, tematické tvoření…, termín konání akce 15. 8. 2019.
V pardubickém ekocentru Paleta téma „Případ kompost“ –. Datum konání 14. 8.2019 Báječný detektivní případ pro zvídavé děti. Kdo nám krade věci z kompostu?
Výlet vlakem do Hradce Králové proběhl 8.8.2019. Navštívili jsme vodní elektrárnu Hučák – program se zaměřením na malé děti, tematika šetření s přírodními zdroji, alternativní zdroje a výroba elektrické energie, na vše názorné ukázky formou herních prvků, část programu a vysvětlení formou pohádky.
V pardubickém ekocentru Paleta téma „Třídění odpadu“ – povídání si o odpadech, ukázky, hry, tvoření. Datum konání 14. 7. 2019.
NAHORU