LESNÍ KLUB JE V PROVOZU V PRACOVNÍ DNY OD 7:00 DO 16:30h.
V době prázdnin vyhlášených MŠMT provozní doba dle rozhodnutí vedení klubu (zpracování v organizaci školního roku – níže)

Denní program zážitkové lesní mateřské školky Perníček Pardubice:

7:00   –   8:15  příchod dětí, ranní individuální aktivity dle výběru a zájmu dětí

8:30   –   9:00  přivítání se v kruhu, plán dne, téma dne

9:00   – 12:00  svačina, pobyt v přírodě, vzdělávací činnost

12:00 – 12:30 návrat z lesa, osobní hygiena, oběd

12:30 – 13:00  vyzvedávání dětí, které jsou domů po obědě

13:00 – 15:00  odpočinek, spánek, čtení pohádek, klidové individuální aktivity

15:00 – 16:20  odpolední aktivity, individuální činnosti, pobyt na zahrádce

15:00 – 16:30  vyzvedávání dětí a odchod domů

Program a časové rozvržení jednotlivých aktivit se může v průběhu roku měnit v závislosti na ročním období, počasí, potřebách dětí atd.

Výuka vychází z přirozeného rytmu roku. Děti pozorují změny v přírodě spojené s koloběhem ročních období. Pedagogická koncepce je tvořena tak, aby děti každý měsíc prožívaly tématický celek sestavený z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit a tvoření v souladu s rytmem roku, lidovými tradicemi a svátky.

V rámci aktivit pro děti nabízíme: výuku angličtiny, lesní hudební hrátky, výtvarné a kreativní činnosti, práci s keramikou, práci s Monterssori pomůckami a a logo/moto hrátky pro rozvoj řeči a jemné i hrubé motoriky.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 (AKTUÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK)

Provoz školky začíná ve pondělí 4.9.2023 a končí v pátek 28.6.2024

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26.10. a pátek 27.10. 2023 (následuje státní svátek 28.10.)

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23.12.2022 a končí v úterý 2.1.2024. Ve školce se sejdeme opět ve středu 3.1.2024

Jarní prázdniny pro pardubický kraj: 11.3. až 15.3.2024

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28.3.2024 (následně státní svátek 29.3. a 1.4.)

Hlavní letní prázdniny budou trvat od 29. červenna 2024 do pátku 1. září 2024. Během prázdnin vypisujeme 4 týdny letních příměstských táborů (informace a přihlášky od února 2024) Ve školce se po letních prázdninách sejdeme v novém školním roce 2024/25 v pondělí 2.září 2024!