ŠKOLKA JE V PROVOZU V PRACOVNÍ DNY OD 7:00 DO 16:30h.
V době prázdnin vyhlášených MŠMT provozní doba dle rozhodnutí vedení školky (včas písemně oznámeno)

Denní program zážitkové lesní mateřské školky Perníček Pardubice:

7:00   –   8:15  příchod dětí, ranní samostatné aktivity dle výběru a zájmu dětí

8:15   –   8:30  přivítání se v kruhu, plán dne

8:30   –   9:00  odchod do lesa

9:00   – 13:00  pobyt v přírodě, vzdělávací činnost

13:00 – 13:30  návrat, osobní hygiena, oběd

13:30 – 15:00  odpočinek, spánek

15:00 – 16:00  odpolední aktivity – odpolední kroužky v rámci školky

15:00 – 16:30  vyzvedávání dětí

Program a časové rozvržení jednotlivých aktivit se může v průběhu roku měnit v závislosti na ročním období, počasí, potřebách dětí atd.

Výuka vychází z přirozeného rytmu roku. Děti pozorují změny v přírodě spojené s koloběhem ročních období. Pedagogická koncepce je tvořena tak, aby děti každý měsíc prožívaly tématický celek sestavený z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit a tvoření v souladu s rytmem roku, lidovými tradicemi a svátky.

V rámci aktivit pro děti v zážitkové lesní školce Perníček Pardubice nabízíme: výuku angličtiny, lesní hudební hrátky, výtvarné a kreativní činnosti, práci s keramikou, práci s Monterssori pomůckami a a logo/moto hrátky pro rozvoj řeči a jemné i hrubé motoriky.