ZÁPIS DO PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2024/25 PROBĚHL 29.4.2024. AKTUÁLNĚ JE KAPACITA KLUBU NA ZÁŘÍ 2024 TÉMĚŘ NAPLNĚNA. ZBÝVÁ PÁR POSLEDNÍCH MÍSTEČEK. POKUD BYSTE MĚLI ZÁJEM UMÍSTÍT VAŠE DĚŤÁTKO V NAŠEM MALÉM KOLEKTIVU LESNÍHO KLUBU, KONTAKTUJTE NÁS na e-mail pernicekskolka@senam.cz nebo tel. 604410439 🙂

PŘIHLÁŠKA do Perníčku pro nový školní rok 2024/2025 = na září 2024 KE STAŽENÍ POD TÍMTO PROKLIKEM

 
Vzhledem k filozofii naší školky, velkému zájmu a naší potřebě uspokojit poptávku a pomoci co nejvíce rodinám, nabízíme v roce 2024/25 především kratší moduly docháky 2/5 a 3/5. Celotýdenní 5/5 a 4/5 jsou moduly rezervované pro pracující rodiče (bez mladšího dítěte doma)!!!

Provozní doba školky: září – červen 7:00 – 16.30h. Během července a srpna jsou vypisovány samostatné týdenní příměstské tábory (bližší info v ZÁLOŽCE)

CENÍK LESNÍHO KLUBU PERNÍČEK Pardubice

Perníček, z.s. je nezisková organizace, není organizován pod MŠMT, nepobírá proto žádnou státní finanční podporu! Financován je téměř výhradně z příspěvků na činnost od rodičů (školkovného). Na vaše příspěvky vám rádi vystavíme dle § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona 586/1992 Sb. O daních z příjmu v platném znění – POTVRZENÍ O DARU, které lze uplatnit jako odpočet do daňových přiznání OSVČ i zaměstnanců. Velmi si vašich příspěvků vážíme a děkujeme za vaši podporu!

V případě platby na bankovní účet použijte číslo účtu: 2400276953/2010 do zprávy jméno a příjmení dítěte (platby provádějte vždy do 15. předchozího měsíce – tzn. např. do 15. září je třeba mít uhrazeno školkovné na říjen. Děkujeme)

CELOTÝDENNÍ DOCHÁZKA (5/5) = 8100,- Kč/měsíc (cca 20 dní v měsíci – vychází přibližně 405,- Kč/den) – bez možnosti náhrad

ČTYŘDENNÍ DOCHÁZKA (4/5) = 7100,- Kč/měsíc (cca 16 dní v měsíci – vychází přibližně 444,- Kč/den) – bez možnosti náhrad

TŘÍDENNÍ DOCHÁZKA (3/5) = 6100,- Kč/měsíc (cca 12 dní v měsíci – vychází přibližně 506,- Kč/den) – bez možnosti náhrad

Cena těchto tří modulů je stabilní bez ohledu na přesný počet pracovních dní v měsíci, svátky či prázdniny. 

DVOUDENNÍ DOCHÁZKA (2/5 = 5100,- Kč/měsíc (cca 8 dní v měsíci – vychází přibližně 638,- Kč/den. Při tomoto modulu lze řádně omluvené dny, svátky a „malé školkové prázdniny“ – podzimní, vánoční, velikonoční, jarní) nahrazovat v jiné dny, dle volné kapacity školky)

SLEVY NA SOUROZENCE: první dítě platí plnou cenu dle zvoleného modulu, SLEVA NA DRUHÉ DÍTĚ je 25%, SLEVA NA TŘETÍ případěně další DÍTĚ je 50% z ceny zvoleného docházkového modulu.

V případě docházky kratší než 1 měsíc nebo docházky nepravidelné či nárazové je platba za jednotlivý den v zážitkové lesní školce Perníček Pardubice 650,- Kč za možnost celého dne 7-16.30h nebo Kč 350,- dopoledne 7-12.30h! (+ cena oběda, pokud na něj dítě zůstává) Nárazový den je možný pouze vyjimečně, po předchozí domluvě.

Máte zájem si zážitkovou lesní školku Perníček Pardubice vyzkoušet? Přijďte k nám na:

  • Ukázkový den – účast dítěte na programu se zákonným zástupcem dítěte ZDARMA!
  • Zkušební den – Kč 500,-  pro jedno dítě za možnost celého dne 7-16.30h nebo Kč 350,- za dopolední účast na programu 7-12.30h. (+ cena oběda, pokud na něj dítě zůstává) Účast ve školce na zkušebním dni je bez rodiče.

Dítě má nárok na jeden zkušební a jeden ukázkový den. V případě Ukázkového dne je za dítě odpovědný zákonný zástupce dítěte a Perníček za dítě nenese žádnou odpovědnost. Zkušební i ukázkový den je nutné si domluvit předem (min. 24h)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVOZNÍ_ŘÁD_PERNÍČEK_z.s.- od 1.4.2024

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025 (NOVÝ ŠKOLNÍ ROK OD ZÁŘÍ 2024)

Provoz školky začíná ve PONDĚLÍ 2.9.2024 a končí v PÁTEK 27.6.2025

Podzimní prázdniny: ÚTERÝ 29.10. A STŘEDA 30.10.2024 (PŘED TÍM V PONDĚLÍL STÁTNÍ STVÁTEK 28.10.). Ve školce se sejdeme tento týden jen ve čtvrtek a pátek.

Vánoční prázdniny začínají v PONDĚLÍ 23.12.2022 a končí v PÁTEK 3.1.2025. Ve školce se sejdeme opět v PONDĚLÍ 6.1.2025

Jarní prázdniny pro pardubický kraj: TÝDEN OD 3.2. DO 7.2.2025

Velikonoční prázdniny: ČTVRTEK 17.4.2025 (následně státní svátek 18.4. a velikonoční pondělí 21.4.)

Klub je otevřen do pátku 27.6.2025 .Hlavní letní prázdniny budou trvat od 28. června do 31. srpna 2025. Během prázdnin vypisujeme 4 týdny letních příměstských táborů (informace a přihlášky již k dispozici) Ve školce se po letních prázdninách sejdeme v novém školním roce 2025/26 v pondělí 1.září 2025
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STRAVOVÁNÍ V LESNÍ ŠKOLCE PERNÍČEK:

SVAČINKY si nosí děti vlastní z domova! (preferujeme kvalitní domácí zdravé jídlo, žádné průmyslové sladkosti apod.)

Pro zájemce zajišťujeme KVALITNÍ, PŘEVÁŽNĚ MAKROBIOTICKÝ/VEGETARIÁNSKÝ OBĚD dodáváný restaurací POHANKA z Pardubic. Cena dětského oběda je dle atuálního ceníku kolem 75,- Kč (polévka s hlavním jídlem) Během dne je pro děti zajištěn pitný režim (voda, neslazené bylinkové či ovocné čaje). V případě potravinových intolerancí nebo po individuální domluvě je možné si nosit pro dítě také vlastní oběd v termoobalu.