Ceník zážitkové lesní školky Perníček Pardubice pro školní rok 2019/2020 (od září 2019)

Provozní doba 7:00-16:30h

celotýdenní docházka = 4800,- Kč/měsíc (cca 20 dní)

3 dny v týdnu (pondělí, úterý a středa) =  3800,- Kč/měsíc (cca 12 dní)

2 dny v týdnu (čtvrtek a pátek) = 2700,- Kč/měsíc (cca 8 dní)

Zvýhodněná cena pro sourozence:

Sleva za druhého (případně dalšího) sourozence (se stejným nebo nižším počtem dnů docházky) bude poskytnuta ve výši Kč 200,- pokud druhé dítě chodí 2 dny v týdnu (tedy místo 2700,- bude platit 2500,-). Při třídenní docházce bude sleva Kč 300,- (tedy Kč 3500,- namísto 3800,-/měsíc) A při plné docházce bude mít druhé dítě slevu Kč 400,- (platba bude  tedy 4400,- místo 4800,-

V případě platby na bankovní účet použijte číslo účtu: 2400276953/2010 do zprávy příjmení dítěte (platby provádějte vždy do 15. předchozího měsíce – tzn. do 15.8. je třeba mít uhrazeno školkovné na září. Děkujeme)

V případě docházky kratší než 1 měsíc nebo docházky nepravidelné či nárazové je platba za jednotlivý den v zážitkové lesní školce Perníček Pardubice 400,- Kč! (možné pouze vyjimečně po domluvě)

V případě dvoudenní a třídenní docházky lze řádně omluvené dny nahradit po dohodě s koordinátorem klubu, a to s ohledem na volné kapacity. Finance za nevyčerpané služby se nevracejí.

V případě pětidenní docházky se nevychozené dny nenahrazují! Pokud řádně omluvené dítě ze závažného důvodu (např. dlouhodobé nemoci) chybí více než polovinu pracovních dní v měsíci, může rodič požádat o náhradu ve výši 50% propadlé docházky.

Máte zájem si zážitkovou lesní školku Perníček Pardubice vyzkoušet? Přijďte k nám na:

  • Ukázkový den – účast dítěte na programu se zákonným zástupcem dítěte ZDARMA!
  • Zkušební den – Kč 300,-  pro jedno dítě – účast na programu bez rodiče

Dítě má nárok na jeden zkušební a jeden ukázkový den. V případě Ukázkového dne je za dítě odpovědný zákonný zástupce dítěte a Perníček za dítě nenese žádnou odpovědnost. Zkušební i ukázkový den je nutné si domluvit předem (min. 24h)

Svačiny si nosí děti vlastní z domova. Pro zájemce zajišťujeme MAKROBIOTICKÝ/VEGETARIÁNSKÝ OBĚD dodáváný restaurací Špalda z Pardubic. Během dne je pro děti zajištěn pitný režim.

Přihlášku k docházce do Perníčku si můžete stáhnout zde:

Přihláška Perníček 2019

nebo vyzvednout vytištěnou přímo ve školce.