Důrazně prosíme rodiče o důkladné prostudování aktuálního PROVOZNÍHO ŘÁDU lesního klubu Perníček, z.s. Pardubice! Tento řád je závazný a podpisem smlouvy rodiče stvrzují, že jsou s ním plně seznámeni, a že s ním souhlasí! Provozní řád může být měněn či úplně nahrazen novým provozním řádem s aktuální platností! Platný provozní řád je vždy umístěn zde na webu a v tištěné podobě na nástěnce v klubu.

PROVOZNÍ_ŘÁD_2022_PERNÍČEK,_z.s.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 604 410 439 nebo mail: pernicekskolka@seznam.cz