PROVOZNÍ_ŘÁD_PERNÍČKU,_z.s. platný od 1.4.2024

PROVOZNÍ_ŘÁD_PERNÍČKU,_z.s. platný od 1.9.2023 do 31.3.2024

Důrazně prosíme rodiče o důkladné prostudování AKTUÁLNÍHO PROVOZNÍHO ŘÁDU lesního klubu Perníček, z.s. Pardubice! Tento řád je závazný a podpisem smlouvy rodiče stvrzují, že jsou s ním plně seznámeni, a že s ním souhlasí! Provozní řád může být měněn či úplně nahrazen novým provozním řádem s aktuální platností! Perníček, z.s. je povinen o změnách provozního řádu informovat do pěti pracovních dnů od jejich provedení. V případě změn  Provozního řádku čl. 2, 3 a 4 je oznamovací povinnost minimálně 14 dnů před jejich nabytím účinnosti. Platný provozní řád je vždy umístěn zde na webu a v tištěné podobě na nástěnce v klubu.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 604 410 439 nebo e-mail: pernicekskolka@seznam.cz