MĚSTO PARDUBICE

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE III DUBINA

Naší školku jsme vybavili novými didaktickými pomůckami, které hravou formou podporují rozvoj dětí. Pořízení těchto pomůcek bylo možné díky dotaci získané od Městského obvodu Pardubice III. Za tuto podporu velmi děkujeme.

 

 znakkraj

PARDUBICKÝ KRAJ

Pardubický kraj v roce 2014 významně podpořil realizaci našeho celoročního projektu EkoPerníček. Získali jsme tak grant z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí, který zajistil bezproblémový průběh všech výchovných a vzdělávacích aktivit vymezených v rámci projektu, obohatil naše každodenní činnosti a významným způsobem podpořil výuku dětí předškolního věku. Děkujeme za spolupráci a podporu.

V roce 2016 jsme díky podpoře Pardubického kraje realizovali projekt „S dětmi za poznáním přírody, tradic a zajímavých míst naší země“. Formou zajímavých výletů jsme se mnohé nové dozvěděli, viděli a hlavně jsme si vše zažili a užili. Děkujeme!

V roce 2017 děkujeme Pardubickému kraji za příspěvek na realizaci našeho středečního programu pro veřejnost – „Outdoor kroužek hrátky v přírodě pro maminky s dětmi již od 1 roku“. Jsme rádi, že můžeme představit naši činnost i mimoškolním dětem a rodičům a šířit tak trochu osvětu v oblasti zdravého životního stylu a podporovat a znovuobjevovat lásku a úctu k přírodě.

 

 

ASOCIACE LESNÍ MATEŘSKÝCH ŠKOLEK

Naše mateřská organizace, sdružující lesní školky v ČR.

 

 

 

LESY ČR

Velmi děkujeme našemu významnému partnerovi –  LESY ČR, který již dva roky finančně podporuje naši lesní mateřskou školku Perníček v letních prázdninových projektech – příměstských táborech. Díky němu se nám daří realizovat krásná letní – lesní 🙂 dobrodružství pro děti ze školky i z široké veřejnosti. Děkujeme!

 

 

KOOPERATIVA NADACE

 

 

SKUPINA ČEZ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

ÚŘAD PRÁCE