Posvícenská slavnost se konala v lesní školce Perníček 31. října 2017. Celý den probíhal v duchu oslavy podzimu, dýňování, pouštění draků a posvícení – oslavy hojnosti, úrody a úspěšného dokončení podzimních prací na zahrádce školky. Akce byla pořádána pro školkové děti a veřejnost – mladší předškolní děti s doprovodem rodičů. Účast byla hojná. Vzhledem k chladnému počasí jsme se sešli ve školce (kam jsem se téměř nevešli). Všechny děti se náležitě podzimně vyzdobily barvami na obličej. Povídali jsme si o podzimních radovánkách, recitovali, zpívali krom oblíbených písniček i „To je zlaté posvícení“. Děti s rodiči si vyráběli podzimní dekorativní květináčky, dýňové lampionky, strašidýlkové pavoučky, létajícího dráčka se společně vytvořeným veselým ocasem. Děti se vyřádily při „plnění“ punčochové rukavice – kterou svět neviděl. Během dopoledního programu jsme si s dětmi vlastnoručně upekli zdravé dýňové muffiny a posvícenské koláčky, které nám posloužili jako chutné občerstvení v odpolední části slavnosti. K nim jsme dětem svařili ovocný punč a rodiče si velmi rádi v chladném počasí ochutnali punč vinný. Doufáme, že se akce líbila a děti i rodiče odcházeli s plnými bříšky, spokojení, s vlastnoručními výrobky a dárečky v podobě nafukovacích balonků, podzimních čelenek, čepečků a frkaček pořízených z finanční dotace MO Pardubice Dubina III. Velmi děkujeme za podporu!