Výlet vlakem do ekocentra Sever v Hradci Králové – téma „Krtek na smetišti“ -Krteček nám představIL, co potřebujeme k životu (voda, vzduch, hlína, slunce). Co je příroda. Co si z přírody bereme (suroviny). Ale jak je brát opatrně, abychom neškodili. Jak se o přírodu starat. Rozcvička, pohádka jak Krtek sháněl myšce heřmánek na obklad. Co …
V lese na Dubině proběhl formou stopované ekologický hravý program. Datum konání 12. 7. 2019.
Program proběhl 10.7.2019 v ekocentru Paleta. Povídali jsme si o třídění papíru, jeho využití a významu. Sami jsme si vyrobili vlastní recyklovaný papír.
Za podpory Pardubického kraje (kterému velmi děkujeme!) letos v létě v Perníčku realizujeme cyklus ekologických dnů. Jedná se o hravé tematické programy, výlety, tvoření…vše zaměřené na ekologii, zábavnou a poučnou formou. Veškeré termíny a názvy jednotlivých programů naleznete zde Vzhledem k tomu, že se každý program odehrává někde jinde, jinou formou a liší se i …
Děkujeme všem účastníkům dnešní akce za to, že s námi oslavili „Den dřeva“, přestože počasí a sluníčko nám přálo až moc :-). Co jsme naplánovali jsme ale dodrželi: A něco i zaznamenali:  
Leckdo a leccos slaví svátky a má své speciální dny, my jsme se rozhodli tímto způsobem vzdát hold „věci“, přírodnině, surovině, živému prvku (jak kdo chce) speciálně pro nás velmi váženému – DŘEVU. Přijďte slavit s námi. Za podporu této akce velmi děkujeme MO III Dubina! Co kde a jak nás čeká viz přiložený leták …
TĚŠÍME SE NA NOVÉ ŠKOLKÁČKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20    
NAHORU