Letos v létě jsme realizovali ve školce 4 týdny příměstských táborů. Zúčastnilo se celkem 54 dětí. Bylo to báječné, poučné a zábavné. Fotky z jednotlivých táborů si můžete prohlédnout na NAŠEM FACEBOOKU Zde jen tak letem světem pár foteček pro radost Perníčků:-) Mrkněte, jak jsme řádili:-)  
Výlet v rámci našeho města do Apolenky (Spojil) – téma „Kompost“ –zde ukázka kompostování přímo v praxi, byl zde připraven pro děti ekologický program související s poznáváním zde chovaných zvířat, možnost kontaktu s většinou z nich, tematické tvoření…, termín konání akce 15. 8. 2019.
V pardubickém ekocentru Paleta téma „Případ kompost“ –. Datum konání 14. 8.2019 Báječný detektivní případ pro zvídavé děti. Kdo nám krade věci z kompostu?
Výlet vlakem do Hradce Králové proběhl 8.8.2019. Navštívili jsme vodní elektrárnu Hučák – program se zaměřením na malé děti, tematika šetření s přírodními zdroji, alternativní zdroje a výroba elektrické energie, na vše názorné ukázky formou herních prvků, část programu a vysvětlení formou pohádky.
V pardubickém ekocentru Paleta téma „Třídění odpadu“ – povídání si o odpadech, ukázky, hry, tvoření. Datum konání 14. 7. 2019.
Výlet vlakem do ekocentra Sever v Hradci Králové – téma „Krtek na smetišti“ -Krteček nám představIL, co potřebujeme k životu (voda, vzduch, hlína, slunce). Co je příroda. Co si z přírody bereme (suroviny). Ale jak je brát opatrně, abychom neškodili. Jak se o přírodu starat. Rozcvička, pohádka jak Krtek sháněl myšce heřmánek na obklad. Co …
V lese na Dubině proběhl formou stopované ekologický hravý program. Datum konání 12. 7. 2019.
Program proběhl 10.7.2019 v ekocentru Paleta. Povídali jsme si o třídění papíru, jeho využití a významu. Sami jsme si vyrobili vlastní recyklovaný papír.
Za podpory Pardubického kraje (kterému velmi děkujeme!) letos v létě v Perníčku realizujeme cyklus ekologických dnů. Jedná se o hravé tematické programy, výlety, tvoření…vše zaměřené na ekologii, zábavnou a poučnou formou. Veškeré termíny a názvy jednotlivých programů naleznete zde Vzhledem k tomu, že se každý program odehrává někde jinde, jinou formou a liší se i …
Děkujeme všem účastníkům dnešní akce za to, že s námi oslavili „Den dřeva“, přestože počasí a sluníčko nám přálo až moc :-). Co jsme naplánovali jsme ale dodrželi: A něco i zaznamenali:  
NAHORU