Moc děkujeme Ivě Hegrové za báječné dopoledne s podnětnými Montessori pomůckami. Všichni jsme si to parádně užili:-)
Pohádkovým putováním lesem jsme s Perníčkem oslavili DEN DĚTÍ. Ve středu 6.6.2018 se našeho celodenního pohádkového dne zúčastnily jak „vlastní“ školkové děti, tak i děti z veřejnosti s rodiči. Přivítali jsme se na zahrádce jako v pohádce – chlebem a solí. V lese nás čekalo mnoho dobrodružných pohádkových bytostí s úkoly. Třídili jsme hrášek s …
Posvícenská slavnost se konala v lesní školce Perníček 31. října 2017. Celý den probíhal v duchu oslavy podzimu, dýňování, pouštění draků a posvícení – oslavy hojnosti, úrody a úspěšného dokončení podzimních prací na zahrádce školky. Akce byla pořádána pro školkové děti a veřejnost – mladší předškolní děti s doprovodem rodičů. Účast byla hojná. Vzhledem k …
NAHORU