Nádherná slavnost MOŠTOBRANÍ v naší lesní školce. Moc děkujeme dětičkám, rodičům, všem co se zúčastnili a podíleli… všichni jsme si to báječně užili 🙏❤️ 🍏 Za finanční podporu velké díky městskému obvodu Pardubice Dubina III.