Moc děkujeme Ivě Hegrové za báječné dopoledne s podnětnými Montessori pomůckami. Všichni jsme si to parádně užili:-)